Published documents

2003


treaties3
SUVOROV, Danilo, UDOVIČ, Marko. Analiza anorganskega veziva termoizolacijskih vlaken : Institut "Jožef Stefan" in Termo d.d. Trata 32, Škofja Loka, (IJS delovno poročilo, 8828). 2003. [COBISS.SI-ID 17816359]

SUVOROV, Danilo, UDOVIČ, Marko. Analiza organskega veziva termoizolacijskih vlaken : Institut "Jožef Stefan" in Termo d.d. Trata 32, Škofja Loka, (IJS delovno poročilo, 8826). 2003. [COBISS.SI-ID 17816615]

SUVOROV, Danilo, UDOVIČ, Marko. Analiza vključkov v svinčevem steklu, (IJS delovno poročilo, 8795). 2003. [COBISS.SI-ID 17574951]

SUVOROV, Danilo, UDOVIČ, Marko. Določitev tipa neznanih termoizolacijskih vlaken : Institut "Jožef Stefan" in Javno podjetje Komunala in energetika, Nova Gorica, Sedejeva 7, Nova Gorica, (IJS delovno poročilo, 8827). 2003. [COBISS.SI-ID 17816871]

UDOVIČ, Marko, SUVOROV, Danilo. Določitev viskoznosti talini stekla, (IJS delovno poročilo, 8766). Ljubljana: Advanced Materials Department "Jožef Stefan" Institute; Ferndorf: Heraklith Consulting and Engineering GmbH, 2003. [COBISS.SI-ID 17447719]

UDOVIČ, Marko, SUVOROV, Danilo. Določitev viskoznosti talini stekla, (IJS delovno poročilo, 8773). Ljubljana: Odsek za sodobne materiale, Institut "Jožef Stefan"; Rogaška: Steklarna Rogaška d.d., 2003. [COBISS.SI-ID 17489447]

SUVOROV, Danilo. Electronic ceramics : grain boundary engineering, (IJS delovno poročilo, 8755). 2003. [COBISS.SI-ID 17408039]

VALANT, Matjaž, SUVOROV, Danilo, HOFFMANN, Christian. Glass-free LTCC materials for microwave applications : 3. & 4. report (September 1, 2002 to March 1,2003) on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute and EPCOS OHG, Austria, (IJS delovnvo poročilo, 8746 (confidential)). 2003. [COBISS.SI-ID 17969447]

VALANT, Matjaž, SUVOROV, Danilo, HOFFMANN, Christian. Glass-free LTCC materials for microwave applications : 5. & 6. report (March 1, 2003 to September 1, 2003) on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute and EPCOS OHG, Austria, (IJS delovnvo poročilo, 8839 (confidential)). 2003. [COBISS.SI-ID 17969703]

UDOVIČ, Marko, SUVOROV, Danilo. Melting test, viscosity measurement and heating microscope analysis of some samples for potential fiber production, (IJS delovno poročilo, 8769). Ljubljana: Advanced Materials Department "Jožef Stefan" Institute; Ferndorf: Heraklith Consulting and Engineering GmbH, 2003. [COBISS.SI-ID 17447207]

SUVOROV, Danilo, JANČAR, Boštjan, VEBER, Asja. Microstructural investigation of the COG-type multilayer ceramic capacitors; samples AG 660 and AG 666 : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute and EPCOS OHG, Austria, (IJS delovno poročilo, 8779, confidential). 2003. [COBISS.SI-ID 17489191]

SUVOROV, Danilo, JANČAR, Boštjan. Microstructural investigation of the PZT-based multilayer piezoelectric elements-2 : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute and EPCOS OHG, (IJS delovno poročilo, 8750, confidential). 2003. [COBISS.SI-ID 17399847]

JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo. Poročilo o opravljeni analizi MgO polnilnih prahov za grelne elemente, (IJS delovno poročilo, 8816). 2003. [COBISS.SI-ID 17815847]
 
SUVOROV, Danilo, UDOVIČ, Marko. Poročilo o primerjavi porazdelitve premera vlaken na delovni liniji 1 ter delovni liniji 2 : Institut Jožef Stefan in Termo d.d., Škofja Loka, (IJS delovno poročilo, 8759). 2003. [COBISS.SI-ID 17414951]

SUVOROV, Danilo, UDOVIČ, Marko. Report on the research work "Fiber production and fiber analysis" : Jožef Stefan and Heraklith Consulting and Engineering GmbH, Ferndorf, Austria, (IJS delovno poročilo, 8734, confidential). 2003. [COBISS.SI-ID 17415207]
treaties2