Published documents

Master theses2023  phd

Eva Terbovšek, Priprava SrTiO3 keramičnih kompozitov z nizkotemperaturnim postopkom zgoščevanja, Ljubljana, 2023. (Supervisor: Asst. Prof. Matjaž Spreitzer, Co-Supervisor: Prof. dr. Matjaž Kranjc)


2022 phd

Sofija Nikolić, Obdelava piezoelektričnih polimerov in kompozitov na osnovi poli(l-mlečne kisline) (PLLA) za biomedicinsko uporabo, Ljubljana, 2022. (Supervisor: Asst. Prof. Matjaž Spreitzer, Co-Supervisor: Prof. Marjan Marinšek)

2021 phd

Blaž Jaklič, Sinteza in karakterizacija Li-Mn oksidov za katodne materiale v litij-ionskih akumulatorjih, Ljubljana, 2021 (Supervisor: Asst. Prof. Matjaž Spreitzer, Co-Supervisor: Prof. Marjan Marinšek)

2018  phd

Uroš Hribar, Sinteza perovskitne keramike v sistemu Na0.5Bi0.5TiO3−BaTiO3−K0.5Na0.5NbO3 - mikrostrukturne in električne lastnosti, Ljubljana, 2018 (Supervisor: Prof. Danilo Suvorov)

2017 phd

Lea Udovč, Analiza antimikrobnih lastnosti nanokompozitov na osnovi ferita in funkcionaliziranega zlata, Ljubljana, 2017  (Supervisor: Prof. Danilo Suvorov, Co-Supervisor: Ddr. Marija Vukomanović)

Martina Štefko, Priprava Ba1−xSrxTiO3Ba1−xSrxTiO3 s topokemijsko pretvorbo iz Bi4Ti3O12Bi4Ti3O12 ter določitev strukturnih in feroelektričnih lastnosti produkta, Ljubljana, 2017  (Supervisor: Dr. Marjeta Maček Kržmanc, Prof. Anton Meden)

2012
phd

Jože Katanec, Antibacterial protections of refrigeration appliances, Ljubljana, 2012 (Supervisor: Prof. Danilo Suvorov, Co-Supervisor: Dr. Boštjan Pečnik)