Published documents

Master theses


Started in 2020

Sofija Nikolić


Started in 2019

Fahira Nurković
Liza Marija Strnad
Jan Dežan
Alen Navodnik

2018  phd

Uroš Hribar, Sinteza perovskitne keramike v sistemu Na0.5Bi0.5TiO3−BaTiO3−K0.5Na0.5NbO3 - mikrostrukturne in električne lastnosti, Ljubljana, 2018 (Supervisor: Prof. Danilo Suvorov)
2017 phd

Lea Udovč, Analiza antimikrobnih lastnosti nanokompozitov na osnovi ferita in funkcionaliziranega zlata, Ljubljana, 2017  (Supervisor: Prof. Danilo Suvorov, Co-Supervisor: Ddr. Marija Vukomanović)

Martina Štefko, Priprava Ba1−xSrxTiO3Ba1−xSrxTiO3 s topokemijsko pretvorbo iz Bi4Ti3O12Bi4Ti3O12 ter določitev strukturnih in feroelektričnih lastnosti produkta, Ljubljana, 2017  (Supervisor: Dr. Marjeta Maček Kržmanc, Prof. Anton Meden)
2012 phd

Jože Katanec, Antibacterial protections of refrigeration appliances, Ljubljana, 2012 (Supervisor: Prof. Danilo Suvorov, Co-Supervisor: Dr. Boštjan Pečnik)