Published documents

20213/4312nanoheterostructural platelets synthesized by topotactic epitaxy as effective noble-metal-free photocatalysts for pH-neutral hydrogen evolution 
VUKOMANOVIĆ, Marija, KURTJAK, Mario. Antibacterial Cu coatings on knives, forks and spoons : report (IJS delovno poročilo, 13557, confidential). 2021. [COBISS.SI-ID 66751491]

FILIPIČ, Gregor, ŠKAPIN, Srečo D., REMŠKAR, Maja. Chemical and structural analysis of insulating samples (IJS delovno poročilo, 13664). 2021. [COBISS.SI-ID 88915715]

SPREITZER, Matjaž, KUZMIĆ, Nina, ŠKAPIN, Srečo D. Poročilo o analizi šobe z batom : poročilo za opravljeni analizi v sklopu sodelovanja med Institut "Jožef Stefan" Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenia in Trimo d.o.o., Prijateljeva cesta 12, 8210, Trebnje (IJS delovno poročilo, 13446). 2021. [COBISS.SI-ID 73721603]

SPREITZER, Matjaž, KUZMIĆ, Nina, ŠKAPIN, Srečo D. Poročilo za opravljeni analizi šobe z batom : poročilo za opravljeni analizi v sklopu sodelovanja med Institut "Jožef Stefan" Jamova 39 1000 Ljubljana Slovenia in Trimo d.o.o. Prijateljeva cesta 12 8210 Trebnje, Slovenija, (IJS delovno poročilo, 13590, zaupno). 2021. [COBISS.SI-ID 73712387]

BERNIK, Slavko, RADOŠEVIĆ, Tina, IVEKOVIĆ, Aljaž, MAČEK, Marjeta, SAMARDŽIJA, Zoran, ŠTURM, Sašo. Project NextGenHVEC (IJS delovno poročilo, 13465, zaupno). 2021. [COBISS.SI-ID 54583811]

ZAVAŠNIK, Janez, KOENIG, Jakob, KUŠČER, Danjela, DRNOVŠEK, Silvo. R&D contract Murexin d.o.o. and Institut Jožef Stefan, januar 2021 : (clay sample examination report), (IJS delovno poročilo, 13482). 2021. [COBISS.SI-ID 94466819]

LOJEN, Sonja, ROVAN, Leja, ŠTROK, Marko, ZULIANI, Tea, KANDUČ, Tjaša, VREČA, Polona, ŠČANČAR, Janez, VIDMAR, Janja, ŠKAPIN, Srečo D., HORVAT, Barbara, FIFER BIZJAK, Karmen, DOLENEC, Sabina, DUCMAN, Vilma. Uranium Isotopes in Krka - Zrmanja Aquifer (Croatia) (IJS delovno poročilo, 13522). 2021. [COBISS.SI-ID 63384067]