Published documents

2005


treaties3
BEZJAK, Jana, JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo. Analiza defektov v steklu steklarne Rogaška, (IJS delovno poročilo, 9167). 2005. [COBISS.SI-ID 19060775]

BEZJAK, Jana, SUVOROV, Danilo. Analiza steklenih lučk za pečico tip 54, ETI Izlake, (IJS delovno poročilo, 9191). 2005. [COBISS.SI-ID 19730471]

JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo. Degradation of materials used in base-metal electrode multilayer ceramic capacitors : a literature survey, (IJS delovno poročilo, 9128). 2005. [COBISS.SI-ID 18870311]

KOENIG, Jakob, SUVOROV, Danilo. Določitev temperaturne odvisnosti viskoznosti za vzorca PAROCK (lamela) in ROCKWOOL (conroc), (IJS delovno poročilo, 9141, zaupno). 2005. [COBISS.SI-ID 18960423]

KOENIG, Jakob, SUVOROV, Danilo. Določitev temperaturne odvisnosti viskoznosti za vzorec z oznako "TERMO 16 mm", (IJS delovno poročilo, 9202). 2005; [S.l.: s.n.]. [COBISS.SI-ID 19219239]

DOŠLER, Urban, UDOVIČ, Marko, SUVOROV, Danilo. Določitev viskoznosti proizvodnim talinam stekel : Bazalt, Dolomit (Ukrajina Nov. 2005), (IJS delovno poročilo, 9265). 2005. [COBISS.SI-ID 19566631]
 
SUVOROV, Danilo, UDOVIČ, Marko, DOŠLER, Urban. Določitev viskoznosti proizvodnim talinam stekel : Bazalt, Dolomit (Ukrajina nov. 2005), Odsek za raziskavo sodobnih materialov K-9, Institut "Jožef Stefan, Ljubljana, (IJS delovno poročilo, 9253). 2005. [COBISS.SI-ID 21920295]

SUVOROV, Danilo, UDOVIČ, Marko, DOŠLER, Urban. Določitev viskoznosti proizvodnim talinam stekel : Odsek za raziskavo sodobnih materialov K-9, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Termo d.d. Trata 32, Škofja Loka, (IJS delovno poročilo, 9264). 2005. [COBISS.SI-ID 21920039]

VALANT, Matjaž, SUVOROV, Danilo, HOFFMANN, Christian. Glass-free LTCC materials for microwave applications II : final report for the period from 1 September 2004 - 1 August 2005 on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institut and EPCOS OHG, Deutschlandberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 9201, confidential). 2005; [S. l.: s. n.]. [COBISS.SI-ID 19286567]

UDOVIČ, Marko, DOŠLER, Urban, SUVOROV, Danilo, JAMNIK, Janko. Investigation of raw materials for the mineral wool production : Iran, (IJS delovno poročilo, 9266, confidential). 2005; [S. l.: s. n.]. [COBISS.SI-ID 19512871]

KOENIG, Jakob, SUVOROV, Danilo, JAMNIK, Janko. Investigation of the glass melt Ankara produced in a cupola furnace : report on the research work according to the agreement between Jožef Stefan Institute, Ljubljana and GAMMA MECHANICA, Bibbiano, Reggio Emilia, Italy, (IJS delovno poročilo, 9129, confidential). 2005. [COBISS.SI-ID 18871847]

KOENIG, Jakob, UDOVIČ, Marko, SUVOROV, Danilo. Melting tests, continuous flow tests, humidity tests : annual report on joint research between Heraklith and IJS, (IJS delovno poročilo, 9283, confidential). 2005. [COBISS.SI-ID 19638311]

JANČAR, Boštjan, KUNEJ, Špela, SUVOROV, Danilo. Microstructural investigation of the ceramics discs : samples NBJ-AMO 2b, NBJ-AMO 2VM, NBJ-AMO 6b and NBJ-AMO 6VM : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Ljubljana and EPCOS OHG Deutschlandsberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 9203, confidential). 2005; [S. l.: s. n.]. [COBISS.SI-ID 19286055]

MAKOVEC, Darko, SUVOROV, Danilo, PRIBOŠIČ, Irena, ZIDAR, Jernej. Priprava večplastnih keramičnih struktur, (IJS delovno poročilo, 9152,zaupno). 2005. [COBISS.SI-ID 19056935]

MAKOVEC, Darko, SUVOROV, Danilo, ČAMPELJ, Stanislav, KOENIG, Jakob. Razvoj steklene frite za tesnenje grelcev, (IJS delovno poročilo, 9252, zaupno). 2005; [S. l.: s. n.]. [COBISS.SI-ID 19496487]

JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo. TEM investigation of the multilayer ceramic capacitor; sample TDK C3226X7RC106K : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Ljubljana and EPCOS OHG Deutschlandsberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 9127, confidential). 2005. [COBISS.SI-ID 18870567]
treaties2