Published documents

2004


treaties3
JANČAR, Boštjan, KUNEJ, Špela, ZUPANČIČ, Silvo, SUVOROV, Danilo. Analiza prahov Al(OH)3, (IJS delovno poročilo, 9005, zaupno). 2004. [COBISS.SI-ID 18503719]

MAKOVEC, Darko, JANČAR, Boštjan, VEBER, Asja, SUVOROV, Danilo. Analiza večplastnih ZnO varistorjev, (IJS delovno poročilo, 8937, zaupno). 2004. [COBISS.SI-ID 18157351]

KOENIG, Jakob, SUVOROV, Danilo. Določitev temperaturne odvisnosti viskoznosti in električne prevodnosti talinam porfierita in dolomita, (IJS delovno poročilo, 9075, confidential). 2004. [COBISS.SI-ID 18717735]

JANČAR, Boštjan, KUNEJ, Špela, VEBER, Asja, SUVOROV, Danilo. Electron microscopy investigation of multilayer ceramic capacitors : samples MACO HICAP, 905004929 and MACO automotive : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute, Ljubjana, Slovenia and EPCOS OHG, Deutschlandsberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 8972, zaupno). 2004. [COBISS.SI-ID 18390823]

KOENIG, Jakob, SUVOROV, Danilo. Glass melt viscosity measurement for samples St. Ferndorf and Anorthosite, (IJS delovno poročilo, 9069, confidential). 2004. [COBISS.SI-ID 18717479]

VALANT, Matjaž, SUVOROV, Danilo, HOFFMANN, Christian. Glass-free LTCC materials for microwave applications : final report for the period from 1 March - 29 February 2004 on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institut and EPCOS OHG, Deutschlandberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 8936, confidential). 2004. [COBISS.SI-ID 18715943]

VALANT, Matjaž, SUVOROV, Danilo, HOFFMANN, Christian. Glass-free LTCC materials for microwave applications II : 1. quarterly report for the period from 1 September to 1 December 2004 on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institut and EPCOS OHG, Deutschlandberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 9057, confidential). 2004. [COBISS.SI-ID 18661927]

JANČAR, Boštjan, KUNEJ, Špela, SUVOROV, Danilo. Investigation of silver migration in multilayer NTC thermistors : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia and EPCOS OHG, Deutschlandsberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 9063). 2004. [COBISS.SI-ID 18673703]

MAKOVEC, Darko, VALANT, Matjaž, JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo. Materiali za večplastni varistor ZnO, (IJS delovno poročilo, 8948, zaupno). 2004. [COBISS.SI-ID 18197543]

JANČAR, Boštjan, KUNEJ, Špela, SUVOROV, Danilo. Microstructural investigation of PZT-based piezoelectric multilayer elements; samples 555 258, 1521-247, 18-3578-44, charge 58 teil 7, charge 17 teil 3 : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia and EPCOS OHG, Deutschlandsberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 9073). 2004. [COBISS.SI-ID 18716199]

JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo. Microstructural investigation of the ceramic discs : samples K1/2106,K1/2909,K2/2906,K1/2806,K2/2806, K3/2206 : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Ljubljana and EPCOS OHG Deutschlandsberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 9011, zaupno). 2004. [COBISS.SI-ID 18503463]

MAKOVEC, Darko, JANČAR, Boštjan, VEBER, Asja, PRIBOŠIČ, Irena, SUVOROV, Danilo, TRONTELJ, Marija, PIKL, Zdenka. Priprava ZnO varistorjev z večplastno tehnologijo, (IJS delovno poročilo, 8938, zaupno). 2004. [COBISS.SI-ID 18157095]
treaties2