Published documents

2006


treaties3
ŠKAPIN, Srečo D., SUVOROV, Danilo. Analysis of the Ag/Pd powders : report on the research work according to the agreement between Jožef Stefan, Ljubljana and EPCOS OHG, Austria, (IJS delovno poročilo, 9311, confidential). 2006; [S.l.: s.n.]. [COBISS.SI-ID 19791143]

UDOVIČ, Marko, DOŠLER, Urban, SUVOROV, Danilo, JAMNIK, Janez. Chemical analysis of basalt, dolomite and viscosity determination of the composition 72 wt.% basalt + 28 wt. % dolomite from Ukraine source : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia and Gamma Mechanica s.r.l., Bibbiano, Reggio Emilia, Italy, (IJS delovno poročilo, 9384). 2006. [COBISS.SI-ID 19888423]

UDOVIČ, Marko, DOŠLER, Urban, SUVOROV, Danilo, JAMNIK, Janez. Chemical analysis of basalt, dolomite, glass melt containing 70% basalt + 30% dolomite, Viscosity determination of glass melt of the sample containing 70% basalt + 30% dolomite from Ankara-Turkey source : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia and Gamma Mechanica s.r.l., Bibbiano, Reggio Emilia, Italy, (IJS delovno poročilo, 9380). 2006. [COBISS.SI-ID 19888679]

UDOVIČ, Marko, SUVOROV, Danilo, DOŠLER, Urban. Determination of temperature as a function of electrical resistance glass melts for L4 pattern, (IJS delovno poročilo, 9330). 2006; [S.l.: s.n.]. [COBISS.SI-ID 19736103]

UDOVIČ, Marko, SUVOROV, Danilo, DOŠLER, Urban. Determination of temperature as a function of electrical resistance glass melts for VU5 pattern, (IJS delovno poročilo, 9329). 2006; [S.l.: s.n.]. [COBISS.SI-ID 19735847]

DOŠLER, Urban, UDOVIČ, Marko, SUVOROV, Danilo. Determination of the sintering behaviour of mineral fibres : preliminary report on the research work according to the agreement between Heraklith and IJS, (IJS delovno poročilo, 9493, confidential). 2006. [COBISS.SI-ID 20395303]

DOŠLER, Urban, UDOVIČ, Marko, SUVOROV, Danilo. Določitev segrevalne krivulje proizvodnim talinam vlaken : Odsek za raziskavo sodobnih materialov K-9, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Termo d.d. Trata 32, Škofja Loka, (IJS delovno poročilo, 9343). 2006. [COBISS.SI-ID 21920551]

ŠKAPIN, Srečo D., JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo. Investigation of MLCs with an X8R characteristics : samples Benchmark 1206 and 0603 : report on the research work according to the agreement between Jožef Stefan, Ljubljana and EPCOS OHG, Austria, (IJS delovno poročilo, 9275, confidential). 2006; [S.l.: s.n.]. [COBISS.SI-ID 19791399]

ŠKAPIN, Srečo D., SUVOROV, Danilo, KUNEJ, Špela. Investigation of PZT-based electronic elements. 5 : on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institut, Ljubljana, Slovenia and EPCOS OHG, Deutschlandberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 9432, confidential). 2006. [COBISS.SI-ID 20692775]

ŠKAPIN, Srečo D., JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo, ZUPANČIČ, Silvo. Investigation of PZT-based electronic elements. part 1 : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institut, Ljubljana, Slovenia and EPCOS OHG, Deutschlandberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 9369, confidential). 2006. [COBISS.SI-ID 20003111]

ŠKAPIN, Srečo D., SUVOROV, Danilo, ZUPANČIČ, Silvo. Investigation of PZT-based electronic elements. part 2 : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institut, Ljubljana, Slovenia and EPCOS OHG, Deutschlandberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 9370, confidential). 2006. [COBISS.SI-ID 20003367]

ŠKAPIN, Srečo D., SUVOROV, Danilo, ZUPANČIČ, Silvo. Investigation of PZT-based electronic elements. part 3 : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institut, Ljubljana, Slovenia and EPCOS OHG, Deutschlandberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 9430, confidential). 2006. [COBISS.SI-ID 20172583]

ŠKAPIN, Srečo D., SUVOROV, Danilo, ZUPANČIČ, Silvo. Investigation of PZT-based electronic elements. part 4 : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institut, Ljubljana, Slovenia and EPCOS OHG, Deutschlandberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 9431, confidential). 2006. [COBISS.SI-ID 20172839]

SPREITZER, Matjaž, JANČAR, Boštjan, SUVOROV, Danilo. Microstructural investigation of multilayer varistor elements : report on the research work according to the agreement between Jožef Stefan, Ljubljana and EPCOS OHG, Austria, (IJS delovno poročilo, 9390). 2006. [COBISS.SI-ID 19899687]

DOŠLER, Urban, UDOVIČ, Marko, SUVOROV, Danilo. Preliminary melting tests of selected samples for future iron analysis : preliminary report on the research work according to the agreement between Heraklith and IJS, (IJS delovno poročilo, 9283, confidential). 2006. [COBISS.SI-ID 20278567]

DOŠLER, Urban, UDOVIČ, Marko, SUVOROV, Danilo. Preliminary melting tests of selected samples for future iron analysis : preliminary report on the research work according to the agreement between IJS Ljubljana, Paroc group, Vantaa, Finland, Heraklith, Austria, (IJS delovno poročilo, 9454). 2006. [COBISS.SI-ID 21919783]

UDOVIČ, Marko, DOŠLER, Urban, SUVOROV, Danilo, JAMNIK, Janez. Viscosity determination of glass melts of the sample containing 78% basalt + 22% dolomite from Ankara, Turkey source : report on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia and Gamma Mechanica s.r.l., Bibbiano, Reggio Emilia, Italy, (IJS delovno poročilo, 9383). 2006. [COBISS.SI-ID 19888935]

ŠKAPIN, Srečo D. Analiza električnih transformatorskih izolatorjev, (IJS delovno poročilo, 9355). 2006; [S.l.: s.n.]. [COBISS.SI-ID 19803943]

ŠKAPIN, Srečo D., ŠKAPIN, Srečo D., SUŠNIK, Dimitrij. Analiza grelcev "KANTHAL SUPER 1800" peči Naber, (IJS delovno poročilo, 9299). 2006; [S.l.: s.n.]. [COBISS.SI-ID 19790887]

JANČAR, Boštjan, BEZJAK, Jana, SUVOROV, Danilo. Analiza poškodovanega ognjevzdržnega gradiva, (IJS delovno poročilo, 9307, zaupno). 2006; [S.l.: s.n.]. [COBISS.SI-ID 19702823]

MAČEK, Marjeta, JANČAR, Boštjan, BRAČKO, Ines, SUVOROV, Danilo, DUDEŠEK, Pavol. LTCC materials for multilayer LC filters : report on the research work according to the agreement between Jožef Stefan Institute and EPCOS, Austria for the period from November 2005 - September 2006, (IJS delovno poročilo, 9494, confidential). 2006. [COBISS.SI-ID 20394791]

MAČEK, Marjeta. X-ray photoelectron microscopy. I. Infrared spectroscopy and microspectroscopy. II. : report on post doctoral training at ESCA microscopy and SISSI beamline at Elettra, (IJS delovno poročilo, 9479). 2006. [COBISS.SI-ID 20331303]

ŠKAPIN, Srečo D., SUVOROV, Danilo, KUNEJ, Špela. Investigation of PZT-based electronic elements. 5 : on the research work according to the agreement between Jozef Stefan Institut, Ljubljana, Slovenia and EPCOS OHG, Deutschlandberg, Austria, (IJS delovno poročilo, 9432, confidential). 2006. [COBISS.SI-ID 20692775]
treaties2